Kontakt os på post@kryb-vaek.dk eller ring på 7023 6365

sproejte

Bekæmpelse af skadedyr afhænger af hvilken dyre gruppe skadedyret tilhører, om problemet er ude eller inde samt om der er særligt krav, så som i køkkener og lignende.
Generelt har man tre metoder til skadedyrsbekæmpelse.
• Bekæmpelse med fælder
• Bekæmpelse med gift
• Bekæmpelse ved forebyggelse

Bekæmpelse med fælder
Bekæmpelse med fælder sker hvor man enten ikke ønsker døde dyr eller af andre grunde ikke ønsker at benytte gift. Har man mus eller rotter indendørs skal de bekæmpes vha. fælder, da man ellers risikerer at de ligger og rådner under gulve og lignende. Disse fælder kan være klapfælder som slår dyret ihjel øjeblikkelige, eller fælder som fanger dyret i live. Benytter man sidstnævnte skal man altid tilse fælderne min. to gange dagligt, samt man skal være i stand til at aflive dem humant f. eks. vha. skydning. De må ikke druknes eller dø af sult og tørst.
Måren kan man kun fange vha. en fælde hvor der er i live. Derefter skal man enten sætte den ud langt ude i en skov eller skyde den.
Mosegrise og muldvarpe kan bekæmpes vha. muldvarpesakse. De dræber muldvarpen og mosegrise øjeblikkelige, og skal derfor ikke tilses dagligt. Dette kræver snilde og øvelse, og må gøres af alle personer og virker i øvrigt på alle årstider.
Elektriske insektfangere er et eksempel på en insektfanger som tiltrækker flydende insekter og som dræber dem øjeblikkeligt vha. strøm.

Bekæmpelse med gift
Gift er ofte den mest effektive bekæmpelsesform, da den ved korrekt brug virker på mange individer samtidigt, og over lang tid.

Mosegrise og muldvarpe kan begge bekæmpes med phosphorbrinte. Det er en giftgas som trænger ned i jorden til dyrene og efter 4 til 6 timer er de døde. Nogle gange murer de sig inde og andre gange kommer de op til overfladen. Dyrene er ikke giftige og vil derfor som oftest blive taget af ræven, en kat, rovfugl eller lignende.

Brugen af phosphorbrinte kræver tilladelse, hvilket Kryb-væk Skadedyrsbekæmpelse naturligvis har, og kan udlægges når jordtemperaturen er over 5 grader varm.

Mus kan bekæmpes vha. stationer med antikoagulant. Chloralosen er den mest miljø venlige da det er et bedøvelses middel som gør musene sløve, det gør igen at de ikke bevæger sig så meget og at de derfor tilsidst dør af kulde. Jo koldere vejret er desto bedre virker chloralosen. Der udover har chloralosen den fordel at den øger sansynlighed for at dyret dør udendørs og ikke indenfor. Det kan dog ikke anbefales at benytte gift mod mus før de er udryddet indendørs ved brug af fælder. Antikoagulant er den anden type giftstoffer som kan benyttes til at dræbe mus. De fungerer ved at blodet i musen ikke størkner og derved dør musen efter fire til fem dage af indre blødninger. Denne type af gift er mere effektiv, og er uafhængig af temperaturen, man har dog absolut ingen kontrol over hvor musen dør, og derfor anbefales den udelukkende til mus som kun er udendørs.

Rotter kan ligesom mus bekæmpes vha. antikoagulanter. Det er dog forbudt for private at købe bekæmpelsesmidler samt at bekæmpe rotter da det kræver en rotte autorisation for at måtte udføre dette arbejde. Denne autorisation har Kryb-væk Skadedyrsbekæmpelse naturligvis.

Insekter kan bekæmpes phrethrin I / II og derivater der af. Det er en kemisk stoffer som alle ligner hinanden i virkemåde og struktur. Fælles for dem er at de ofte slår insekter hurtigt ihjel, samt at de er meget giftige for insekter og relativt ugiftige for pattedyr, herunder også mennesker. Disse stoffer er dog giftige overfor vandmiljøet, hvorfor man aldrig må hælde dem i kloaken eller nenytte dem i afløb. Ligeledes skal man passe på fugle som heller ikke kan tåle denne gruppe af giftstoffer. Så har man en fugl eller et akvarium skal man være meget forsigtig med at benytte disse stoffer og først fjerne fuglen og dække fiskene godt inde.

Der er rigtig mange produkter i handlen, og afhængig om man vi have en effekt her og nu, dyret art, om vi er indenfor eller udenfor vælger man sit insektid og benytter det.

Risiko ved udlægning af gift
Brugen af gift er generelt risikofri, man skal dog altid tænke sig om og overholde love og regler.
Ved brug af phosphorbrinte mod muldvarp og mosegris må børn og dyr ikke grave i jorden i 48 timer efter udlægningen.
Ved udlægning af gift mod mus og rotter skal giften være anbragt så andre dyr ikke kan komme til den. Sker det alligevel at en hund kommer til at spise noget antikoagulant kan der gives K vitamin som modgift.
Insektiderne skal være godkendt til formålet, dvs. er man indendørs skal det naturligvis være godkendt til indendørs brug og eller skal man følge brugsanvisningen.

Bekæmpelse ved forebyggelse
Forebyggelse er ofte den bedste form for bekæmpelse. Man kan lave en sikringsordning som består af fældestationer/giftstationer med fælder opsat hele tiden og der kan udlægges gift ved større problemer. Dog er der nogle kommuner hvor dette ikke er tilladt.
Bygninger kan gennemgås og man kan forsøge at finde svagheder i dem. Ofte kan man sætte fluenet op, UV insektfangere, udskifte eller reparerer utætte døre og vinduer, gennemgå kloaksystemet og gennemgå bevoksningen op af bygninger. Ved insektangreb kan man benytte langtidsvirkende insektbekæmpelsesmidler. Eksempelvis kan en korrekt behandling mod myrer som regel holde myrer ude af huset en hel sommer.

Spørgsmål og svar
Hvor mange besøg skal der typisk til hvis man skal have bekæmpet skadedyr?
Som udgangspunkt altid kun et besøg.

Hvordan foregår selve bekæmpelsen?
Mosegris: Ved brug af gas. Børn og dyr må ikke grave i haven 2 døgn efter behandlingen. Det kræver ingen oprydning. Alternativt sakse, som vi sætter op og fjerner igen.
Muldvarp: Ved brug af gas. Børn og dyr må ikke grave i haven 2 døgn efter behandlingen. Det kræver ingen oprydning. Alternativt sakse, som skadedyrsbekæmperen sætter op og fjerner igen.
Hvepse: Hvepse får blæst pudder i indgangsvejene af boet, eksempelvis ved udhæng på et hus. Frithængende boer bliver bekæmpet med en spray, som sprøjtes direkte ind i adgangshullet. Det kræver ingen oprydning.
Mus: Der opstilles fælder eller udlægges gift i giftstationer udendørs.
Rotter: Der opstilles fælder eller udlægges gift i udendørs stationer.
Fælles er, at man ikke behøver at være hjemme. Det er dog nødvendigt at give en nøjagtig beskrivelse af problemet. Ved hvepse og bier er det en fordel at lave en tegning, der viser hvor hvepsene er blevet observeret.

Hvor længe holder en bekæmpelse (starter det hele forfra næste år)?
Bier og hvepse kommer aldrig igen i samme bo. Dog kan der naturligvis komme nye hvepse eller bier det efterfølgende år.
Muldvarpe er territoriale, så slår man en muldvarp i ihjel (ca. 800 m2 territorier) kommer de igen hvis forholdene er gode.
Mosegrise kan dukke op igen. Med gasning slår man med garanti dem ihjel, der er i jorden, hvor gassen lægges ud, men hvis naboen er en skov, hvor de lever, kan der hurtigt komme nogen tilbage. Bedst er det derfor, hvis man kan slå sig flere husstande sammen og lave en fælles bekæmpelse.

Er der nogen risiko for kæledyr og børn efterfølgende i området?
Ja, ved udlægning af gas må børn og dyr ikke grave i jorden 48 timer efter udlægningen. Derefter er gassen neutraliseret og omdannet til gødning.

Skal man være hjemme, når bekæmpelsen foregår?
Du skal altid være hjemme første gang vi bekæmper rotter eller mus på din adresse, så vi kan rådgive dig om giftudlægning m.v.

luft

Skal vi komme i en fart?

Skriv venligst dit navn...
Skriv venligst dit telefonnummer
Skriv venligst din email-adresse...
Invalid Input

luft

Hovedafd.: 7023 6365  •  Jylland/Fyn: 2261 6365  •  Sjælland: 4094 6713

NYHEDER

SKADEDYRSGUIDEN

BEKÆMPELSE

SIKRING

FIRMAPROFIL